Nytt prosjekt

Innovasjonssenter Steinkjer Interior

Praksis arkitekter er tildelt ICS  (Innovasjonscampus Steinkjer). Tildelingen skjedde februar 2017, og bygget skal stå ferdig i 2019.