Sted Levanger 

Prosjekttype Bygningsvern / undervisning / offentlig 

Fase Detaljprosjekt 

Byggherre Statsbygg 

Leietaker NORD universitet 

Enterpriseform Delte entrepriser under rammeavtale 

Areal BRA 350 m2 

År 2020  

Samarbeidspartnere NORD universitet, Fuglesang & Dahl as 

Beskrivelse av bygningen 

Skolebygning oppført i 1900 og ferdigstilt 1903. Arkitekt Lars Solberg, Trondheim.  

Bygningen er fredet etter kulturminneloven, verneklasse 1. Formålet med fredningen av hovedbygningen for «Røstad offentlige skole for evneveike», er å sikre en unik representant for en storstilt utbygging av spesialskoler. Bygningen framstår som tidstypisk og godt lesbar med tydelig jugendpreg. Hovedstrukturen i bygningen er i stor grad opprinnelig, og det er videre mange originale detaljer.  

Fredningen omfatter følgende: Eksteriør: Opprinnelig utforming og materialbruk, originale/eldre bygningsdeler (f eks. spir, luftelyrer, piper, takgesimser med avslutninger og knekter, vinduer og vindusomramming). Interiør: Hovedstruktur i opprinnelig planløsning og originale/eldre interiørelementer (f eks dører, brystningspaneler, listverk, trapper og rekkverk). Kantinen med alle originale/eldre interiørelementer. 

Bygningen ble rehabilitert i 1990-1997 i forbindelse med omgjøring av skolen til høgskoleformål. 

Beskrivelse av tiltaket 

NORD Universitet har besluttet ny strukturendring som innebærer etablering og utvidelse av ulike fag på Røstad, Levanger. I den forbindelse skal disponible ubenyttede arealer i Hovedbygningen på Røstad bygges om til kontorareal. Alle foreslåtte tiltak er lokalisert til det gamle kantine/serverings-arealet i hovedbygningens midtfløy. Restaurering av innvendige originale overflater utføres iht. antikvariske prinsipper.