Solstad bofellesskap

Sted Inderøy

Prosjekttype helse/omsorg

Fase Konkurransegrunnlag totalentreprise

Byggherre Inderøy kommune

Enterpriseform Hovedentreprise

Areal 1650 m2 BTA

År Anbudsprosjekt 2007

Ramme Budsjettramme ca 23 mill. eks. mva

Beskrivende tekst

16 boenheter med tilhørende fellesareal og administasjonsareal.