Mulighetsstudie som viser et bygg der man kan samle aktører innen næringsutvikling og innovasjon på samme område som HiNTs forskere og studenter.

Om prosjektet:
Anslått kostnad
ca 240 mill
Areal
16 000m2 BRA, halvparten av dette nybygg.