Sted Lierne i Nord-Trøndelag

Prosjekttype utvikle hyttemodeller

Fase Skisseprosjekt

Byggherre Sørli Bygg as

År 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivende tekst

Utvikling av 3-4 standard hyttemodeller for Sørli Bygg as.

Hyttekonseptet er basert på et hovedvolum med basisfunksjoner, i

kombinasjon med ulike varianter av tilbygg for sekundære funksjoner.

 

Basishyttas form, dimensjoner og materialer er inspirert av tradisjonell byggeskikk i Li.

Den høye ytterveggen gir et høyreist uttrykk som man finner igjen i den tradisjonelle

låna, og fester hytta både til kulturen og det skrånende landskapet. Dette tillater også

luftige romløsninger, gode hemsløsninger og tilbygg som ikke griper inn i hovedtaket.

Kombinasjon av rustikke materialer, store glassflater og moderne detaljering gir et

tidsmessig uttrykk med referanser både til historien og nåtiden.