Sted Snåsa

Prosjekttype Skole, samfunnshus, basseng og idrettshall.

Fase Prosjektering i alle faser til ferdigstillelse – byggetrinn 1-3. Forprosjekt byggetrinn 4.

Byggherre Snåsa kommune

Enterpriseform Hovedentreprise – 3 første byggetrinn.

Areal BTA:

Ombygging eksisterende anlegg: 4360 m2 BTA

Nytt tilbygg barnebasseng, garderober, ny hovedinngang: 310 m2

Nytt tilbygg barneskole: 1500 m2 BTA

År 2005-2015

Utførende hovedentreprenør: Mester-bygg as (b.trinn 1), GL-bygg (b.trinn 2 og 3).

 

 

Beskrivende tekst

Prosjektet omfatter 4 byggetrinn, og er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering. Anlegget inneholder lokaler for barne- og ungdomsskole, samfunnshus, basseng og idrettshall.

Byggetrinn 1: Rehabilitering og ombygging eksisterende ungdomsskole. Nytt auditorium. Ferdigstilt i 2006.

Byggetrinn 2: Rehabilitering samfunnshussal og svømmehall. Nybygg hovedinngang, barnebasseng og garderober. Ferdigstilt i 2010.

Byggetrinn 3: Nytt tilbygg barneskole 1.-7. trinn. Ferdigstilt i 2012.

Byggetrinn 4: Flerbrukshall (Forprosjekt ferdigstilt 2015)