Praksis arkitekter AS har rammeavtale med Tesla Motor Inc (Europa) siden 2018 og bistår konsernet i deres kontinuerlige utvidelse i Skandinavia.

Det har omfattet oppdrag av varierende art, i hovedsak etableringer av nye service- og forhandler lokasjoner i Norge. Praksis arkitekter AS har gjennom godt samarbeid med Tesla innarbeidet rutiner som gir høyt kundefokus og rask respons.

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid!