NYHET

1. juli 2021 ble PRAKSIS arkitekter as omstrukturert ved at alle 6 ansatte gikk inn på eiersiden med like andeler. Ingrid Holtan ble ansatt som ny daglig leder. Omstruktureringen er et ledd i firmaets strategi og fremtidssatsing.