Historie

PRAKSIS arkitekter as ble etablert i 1997.

Virksomheten er aksjeselskap og eies av Arnodd Grøttum og Sivert Hegdahl med 50% andel hver.

I 2011 endret firmaet navnet fra PRAKSIS sivilarkitekter as til PRAKSIS arkitekter as.

PRAKSIS arkitekter as holder til leide lokaler i Steinkjer sentrum, samlokalisert med arkitekter og flere sivilingenørfirma som danner ett felles fag- og kompetansemiljø.

Fellesskapet muliggjør utveksling av kapasitet og samarbeid, samt ivaretakelse av et høyt faglig nivå gjennom kontinuerlig faglig debatt og utveksling av kunnskap.

Praksis-5_red
5003_red
Firmaprofil

PRAKSIS arkitekter as har som mål å svare på oppgaver med et mest mulig reflektert og faglig høyt nivå.

Vi ønsker at våre prosjekter skal gjenspeile en forståelse av oppgavenes geografiske, fysiske, økonomiske og ideologiske forutsetninger, samtidig med at den arkitektoniske løsning formgis unikt og føles riktig. Miljøvennlige aspekter bestrebes innarbeidet og blir vektlagt ved utforming av planer og bygninger.

Fellesnevneren for, og utfordringen i flere av våre prosjekter har vært og er, å lede prosesser med mange personer og ofte kryssende interesser, fram til en samlende løsning. Med kreative innfallsvinkler, åpen og søkende innstilling, skape et samarbeidende klima og engasjement, samt å forankre prosjektene hos eiere og de involverte.

Firmaets arbeidsmåte er å gjennomføre prosjektene slik at alle medarbeidere involveres. Dette for å sikre bredde i faglige innspill og utnyttelse av kontorets samlede fagkunnskap. Samtidig utvikler kontorets medarbeidere sin kompetanse, og prosjektene tilføres kvalitetssikring med hensyn til lovkrav og formgivning. Arbeidsmåten er krevende for saksbehandler med hensyn til styring, kontroll og oppgavefordeling - noe vi i firmaet har opplevd bidrar til en bedring av rutiner og arbeidsmetoder.

Kontakt oss

Snakk med oss i dag for et uforpliktende tilbud