Historie

PRAKSIS arkitekter as ble etablert i 1997 av Sivert Hegdahl og Johnny Boye Bush.

Fra 2001 var firmaet eid av Arnodd Grøttum og Sivert Hegdahl med 50 % andel hver.

Firmaet endret navn fra PRAKSIS sivilarkitekter as til PRAKSIS arkitekter as i 2011.

I 2021 ble PRAKSIS arkitekter as omstrukturert ved at alle 6 ansatte gikk inn på eiersiden med like andeler. Ingrid Holtan ble ansatt som ny daglig leder. Omstruktureringen er et ledd i firmaets strategi og fremtidssatsing.

PRAKSIS arkitekter as holder til i Svein Jarls gate 2 i Steinkjer sentrum.

089A4011
5003_red
Firmaprofil

PRAKSIS arkitekter as har som mål å svare på oppgaver med et mest mulig reflektert og faglig høyt nivå.

Vi ønsker at våre prosjekter skal gjenspeile en forståelse av oppgavenes geografiske, fysiske, økonomiske og ideologiske forutsetninger, samtidig med at den arkitektoniske løsning formgis unikt og føles riktig. Miljøvennlige aspekter har stort fokus og blir vektlagt ved utforming av planer og bygninger.

Fellesnevneren og utfordringen i våre prosjekter er ofte å lede prosesser med mange personer og ofte kryssende interesser, fram til en samlende løsning. Vi ønsker med kreative innfallsvinkler, åpen og søkende innstilling, å skape et samarbeidende klima og engasjement, samt å forankre prosjektene hos eiere og de involverte.

Firmaets arbeidsmåte er å gjennomføre prosjektene slik at alle medarbeidere involveres. Dette for å sikre bredde i faglige innspill og utnyttelse av kontorets samlede fagkunnskap. Samtidig utvikler kontorets medarbeidere sin kompetanse, og prosjektene tilføres kvalitetssikring med hensyn til lovkrav og formgivning. Arbeidsmåten er krevende for saksbehandler med hensyn til styring, kontroll og oppgavefordeling - noe vi i firmaet har opplevd bidrar til en bedring av rutiner og arbeidsmetoder.

Kontakt oss

Snakk med oss i dag for et uforpliktende tilbud