Prosjekt Jakob tildelt Praksis arkitekter i samarbeid med Pir II.

Praksis arkitekter er i samarbeid med Pir II i Trondheim tildelt prosjektet om å realisere nytt kulturhus på Steinkjer, Prosjekt Jakob. Prosjektet ble tildelt gjennom åpen anbudskonkurranse.

Prosjektet omfatter:

1.Samfunnshuset – Rehabilitering og utbygging

2.Weidemannkvartalet – riving, rehabilitering, ombygging og nybygg

 

Prosjekteringsarbeidet skal omfatte utarbeidelse av:

1.Forprosjekt for hele prosjekt Jakob

2.For Samfunnshuset:
a.Detaljprosjektering med tegninger og beskrivelser for anbudsinnbydelse til        byggherrestyrte entrepriser for Samfunnshuset
b.Arbeidstegninger
c.Oppfølging i byggetiden

3.For Weidemannkvartalet:
a.Tilbud for byggherrens opsjon for prosjektering som grunnlag for totalentreprise, samspillentreprise eller tilsvarende entrepriseform.
b.Tilbud for byggherrens opsjon for detaljprosjektering som grunnlag for byggherrestyrte entrepriser med oppfølging i byggetiden.