Sted Egge, Steinkjer

Prosjekttype Enebolig, ombygging og tilbygg

År 2023

Ferdigstillelse Forprosjekt

Størrelse ca. 120 m2 BTA (tilbygg)

Boligen fra 70-tallet med en hovedetasje og en sokkeletasje, har fått et tilbygg i lengderetning og en intern omorganisering samt en oppdatert og moderne fasade.

Det er jobbet med romløsninger som gir boligen en bedre flyt for en aktiv og moderne familie. Det er lagt vekt på kontakten mellom inne og ute.