Sted Steinkjer 

Prosjekttype Bygningsvern / kulturbygg 

Fase Alle faser 

Byggherre Stiftelsen Egge Museum 

Enterpriseform Bygningsmessig hovedentreprise 

Areal BRA ca 600 m2 + kjeller 

År 2007 

Ramme ca 3,6 mill inkl mva 

Samarbeidspartnere Astra bygg og entreprenør as, Sanne spesialheiser as 

Beskrivelse av bygningen

Fylkesmannsboligen i Steinkjer ble bygget i 1919 og tjente som bolig for fylkesmannen i Nord-Trøndelag til 1986, da Egge museum overtok gården. Boligen ble tegnet i 1917 av arkitekt Peder Axel Moe Guldahl fra Trondheim, og byggherre var Halvor Bache Guldahl. 

Arkitektonisk er Fylkesmannsboligen er et eksempel på en større panelkledd trebygning fra den klassisistiske perioden i første delen av 1900-tallet. Den har en stram og symmetrisk fasadeutforming. Bygningen har fremtredende beliggenhet like under Eggevammen, og er synlig fra de fleste steder i byen. 

Bygningen har en grunnflate på ca. 300 m2 og er bygd i to etasjer med full kjeller under. 

Interiørene er i stor grad autentiske og uendret siden bygningens oppførelse, men den østre enden av bygningen ble renovert og ominnredet på 1950-tallet i forkant av et kongebesøk. Denne delen av bygget er senere kaldt ”Kongeleiligheten”. Kjøkkenet ble også opprustet i forbindelse med kongebesøket. 

Beskrivelse av tiltaket 

Restaurering/rehabilitering av verneverdig bygning. Tilrettelegging for universell utforming med ny rullestoladkomst og heis. Oppgradering av kjøkken for catering. Etablering av garderobe og toaletter. Restaurering av innvendige overflater iht. antikvariske prinsipper.  

Bygningen skal benyttes til museumsformidling, utstillinger og selskapslokale. Den ærverdige festsalen i 2. etasje rommer ca 70 gjester.