Sted Høylandet

Prosjekttype Næring / kulturminnevern

Nytt småkraftverk, rekonstruksjon/gjenoppbygging av kulturminner

Fase Skisseprosjekt

Tiltakshaver Nord-Trøndelag E-verk

År 2008

Samarbeidspartnere Nord-Trøndelag E-verk, berørte grunneiere

 

Grongstadfossen har i flere hundre år vært arena for lokalt initiativ, nyvinning og utvikling, som har satt spor i kultur- og industrihistorien på Høylandet. Det har tidligere vært kraftproduksjon i fossen, men denne ble avviklet i 1940. I tilknytning til Grongstadfossen har det også vært kvernbruk, oppgangssager og installasjoner for tømmerfløyting. Rester av inntaksdam/tømmerkistedam, tømmerrenne, rørgate og kraftstasjon eksisterer fortsatt.

 

Målet med prosjektet har vært å reetablere småkraftverket. I tillegg har det vært et ønske å etablere et «Naturrom» for formidling av samspillet mellom natur og kultur. I den forbindelse ser man for seg å rekonstruere kulturminner som tidligere har vært tilknyttet fossen.