Studie som viser samlokalisering av helse- og beredskapstjenestene til Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer kommune.

Om prosjektet:
Kostnad
ca 300 000 000
Areal
ca 14 000 m2