Studie som viser samlokalisering av helse- og beredskapstjenestene til Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer kommune.

Om prosjektet:
Kostnad
ca 300 000 000
Areal
ca 14 000 m2

Prosjekttype Offentlig / helse / omsorg / beredskap  

Sted Steinkjer 

Fase Prosjektering i alle faser til ferdigstillelse 

Byggherre Steinkjerbygg AS 

Entrepriseform Hovedentreprise 

Areal 14 000 m2 nybygg 

År Ferdigstilt 2019 

Kostnadsramme 420 mill NOK 

Prosjekterende LARK, IARK og tekniske fag Norconsult AS 

Utførende entreprenør FuglesangDahl AS 

Tekniske entreprenører E-nor AS (elektro), Ventilasjon og Inneklima AS (luftbehandlingsanlegg), S-Rør AS (røranlegg), EM Systemer AS (automasjon), Heis1 AS (heis), Odd Einar Kne AS (utomhus)  

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et komplekst bygg som huser brannvesen, sivilforsvar, ambulansetjeneste, legevakt, legekontor, rehabiliteringstjeneste, distriktsmedisinsk senter, familiens hus og barnevern.  

 

Bygget er oppført på Nordsileiret i Steinkjer, og er et interkommunalt samarbeid mellom Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy kommune.  

 

Helse- og beredskapshuset har blitt til gjennom en grundig prosjekteringsprosess med omfattende brukermedvirkning på alle nivå i planlegginga. Samhandling, fellesskap og synergier er sentrale fokusområder. De ulike etatene utgjør tydelige egne enheter i anlegget, men med felles adkomst, kontaktpunkt mot publikum, cafè, fellesrom og treningsfasiliteter.