Sted Namsos

Prosjekttype Kulturbygg

Fase Forprosjekt

Oppdragsgiver Namsos kommune

Areal Ombygging 5360 m2 BTA, tilbygg 8000 m2 BTA

År Forprosjekt 2018