Sted Steinkjer

Prosjekttype Kontor- og administrasjonsbygg NAV

Fase Konkurranse

Oppdragsgiver Sannan Næring AS

Areal Nybygg ca 5200 m2 BTA + 2600 m2 parkeringskjeller

År Konkurranse 2018

På oppdrag fra utbygger og i konkurranse har Praksis arkitekter utviklet et prosjekt for nytt kontor- og administrasjonsbygg for NAV.

Bygget er plassert i et av byens dynamiske punkt med korte forbindelser til viktige kommunikasjonsårer inn til byen.

“NAVET” har en dynamisk bygningsform og er oppbygd av åtte plan med varierende sirkulær utstrekning.

Bygningens infrastruktur og konstruksjonsmetode er utviklet for å gi arealmessig optimal fleksibilitet og brukbarhet. Det er lagt vekt på å formgi en kompakt bygning hvor energiforbruket og energieffektiviteten optimaliseres.