Første trinn i et større ombyggingsprosjekt for NORD U på Namsos.

Fasadeoppgradering og ombygging av Vestre fløy B1.

To-etasjer kontorbygning fra 1988.

BTA: ca. 800 m2

Fasaderehabilitering av yttervegg med areal ca 600 m2

Nytt klimaskall på bygningen oppgradering av yttervegger og tak ihht. TEK17

Gjenbruk av brukbare vinduer i nytt fasadeuttrykk.

Nytt fasadeuttrykk som er i tråd med Namsos kommunens bymessige intensjoner om materialbruk.

Nytt teknisk rom og teknisk hovedføring etableres og ombygging for å ivareta UU krav.

PRAKSIS arkitekter har vært ansvarlig arkitekt, prosjekteringsgruppeleder og KP i prosessen.

Prosjekttype Undervisning

Sted Namsos

Byggherre Namsos Industribyggselskap

Areal ca 600 m2 fasaderehabilitering av yttervegg 

År Ferdigstilt 2023   

Utførende entreprenør Birger Pedersen as