Ogndalsveien 61 består av totalt 2 byggetrinn fordelt på 4 blokker.

Tomten var tidligere eid av Mesta.