Sted Guldbergaunet Steinkjer

Prosjekttype Bolig / næringsbygg

Fase Mulighetsstudie, reguleringsplan, prosjektering i alle faser til ferdigstillelse

Byggherre Arma Eiendom as

Enterpriseform Totalentreprise – fordelt på 3 byggetrinn.

Areal BTA

Byggetrinn 1:      5033 m2         (20 leiligheter + 1475 m2 næringsareal)

Byggetrinn 2:      2210 m2         (14 leiligheter)

Byggetrinn 3:      3818 m2         (22 leiligheter)

SUM BTA:        11060 m2

 

År Reguleringsplan 2011-2012, bygging 2013-2018.

Prosjektkostnad 145 mill NOK

Samarbeidspartnere REMA 1000 Norge, Grande entreprenør as

Beskrivelse av bygningen

Næringsareal (dagligvarebutikk) og 56 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn (20, 14 og 22 boenheter).