I 2017  ble Praksis arkitekter i samarbeid med Pir II i Trondheim tildelt prosjektet om å realisere nytt kulturhus på Steinkjer, Prosjekt Jakob. Prosjektet ble tildelt gjennom en åpen anbudskonkurranse.

Prosjektet omfatter:

  1. Samfunnshuset – Rehabilitering og utbygging

2. Weidemannkvartalet (nå Steinkjer Kulturhus) – riving, rehabilitering, ombygging og nybygg

 

Rehabiliteringen av Steinkjer Samfunnshus er en del av etableringen av kulturkvartalet på Steinkjer.

 

Samfunnshuset er tegnet av Sverre Olsen og sto ferdig i 1952. Det er et komplekst, funksjonalistisk betongbygg som ble bygd med svømmehall, kommuneadministrasjon, bibliotek og kultursaler. I forbindelse med etablering av kulturkvaralet blir hele huset totalrenovert, og det fylles med nye funksjoner. Det er vektlagt å få et funksjonelt bygg for de nye kulturinstitusjonene som skal inn her i tillegg til å bevare husets særpreg og karakter.

Samfunnshuset har en sammensatt brukergruppe i Kulturskolen, Ungdomstjenesten, Eldresenteret, studentlokaler, og har en stor kinosal med publikumsamfi detaljprosjektert for teater og konsertarrangement, samt festsal med scene og flatt gulv.

NØKKELINFO

Sted Torget i Steinkjer

Prosjekttype Kulturbygg / Renovering

Fase Prosjektering i alle faser til ferdigstillelse

Byggherre Steinkjer kulturbygg as

Entrepriseform Byggherrestyrt delte entrepriser

Areal Transformasjon BTA 4900 m2

År 2021

 

Samarbeidspartnere

Oppdragsgiver: Steinkjer kulturbygg as 

Prosjekterende: Pir II AS, Norconsult AS

Utførende: Kvernmo AS, Muremester Ketil Hansen as, NTE Elektro as, Rør-Tek AS, Lås & Sikring AS, Odd Einar Kne AS