Steinkjer kulturhus er en del av kommunens store satsning på å bringe kulturen tilbake til bysentrum, og danner sammen med Samfunnshuset og Torget det som benevnes Kulturkvartalet i Steinkjer.

Steinkjer kulturhus er en kombinasjon av nybygg og transformasjon av den eldre bebyggelsen i Strandveien 4 og huser følgende funksjoner:

  • Hovedscenen, 600 sitteplasser
  • Elvesalen, whiteboks sal og livssynsnøytralt seremonirom
  • Steinkjer bibliotek og Folkeverkstedet
  • Steinkjer kino, 4 saler
  • Steinkaret, interaktivt multimedierom
  • Kunstrom Jakob, kunstgalleri
  • Telegrafen, utstillingsareal
  • Egge museum
  • Kulturadministrasjon

Bygget består av sammensatte bygningsvolum kledd i varm, sandfarget tegl, puss og metallkledninger i perforert og eloksert aluminium. Materialpaletten binder volumene sammen og variasjon skapes ved kunst- og relieffmuring i teglfasadene, samt preging og perforering av metallkledninger.

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med Pir2 i Trondheim.

 

NØKKELINFO

Sted Torget i Steinkjer

Prosjekttype Offentlig / kultur

Fase Prosjektering i alle faser til ferdigstillelse

Byggherre Steinkjer kulturbygg as

Entrepriseform Totalentreprise

Areal Nybygg BTA 7700 m2 og transformasjon BTA 1300 m2

År 2023

Samarbeidspartnere

Oppdragsgiver: Steinkjer kulturbygg as 

Prosjekterende: Pir II AS, Norconsult AS, Sweco AS, Multiconsult AS, NOKR AS, Kulturteknikk AS, I-d. Interiørarkitektur & Design AS

Utførende: Veidekke entreprenør AS, Grande entreprenør AS, Mur og Puss AS, Elman Steinkjer AS, RørTek AS, GK Norge AS, Lås & Sikring AS, Odd Einar Kne AS