Sted Steinkjer

Prosjekttype Tinghus

Byggherre Statsbygg

Entrepriseform Delt entreprise, Skanska Norge AS

Areal Nybygg 2445 m2 BRA, ombygging 1135 m2 BRA

År Ferdigstilt 2010

Ramme 90 mill

Firmaets rolle og kontrakt Ansvarlig arkitekt, ansvarlig søker, prosjekteringsleder, interiørarkitekt. Kontraktsum 1,9 mill.

Stortingets vedtak om sammenslåing av Stjør- og Verdal tingrett og Inderøy tingrett til ett embete samt valg av Steinkjer som lokaliseringssted, danner grunnlaget for foreliggende prosjekt. Videre ønsket Nord-Trøndelag jordskifterett samlokalisering med tingretten. Den nye tingretten heter Inn-Trøndelag tingrett. Prosjektet er en utvidelse av eksisterende tinghus, og det er lagt vekt på at anlegget, med Statens hus, skal framstå som helhetlig etter utvidelsen.

Praksis arkitekter ble tildelt oppdraget på bakgrunn av seier i en arkitektkonkurranse i 2006.