I forbindelse med sammenslåing av Egge VGS og Steinkjer VGS, ble det i 2007 gjennomført en mulighetsstudie og kortfattet stedsanalyse for Guldbergaunet i Steinkjer. Det ble lagt vekt på å engasjere idretten og vurdere interesser og behov, sett i lys av sammenslåingen. Studien resulterte i en omforent plan for området.

 

Byggetrinn 1 omfattet ny friidrettshall og basishall for turn samt garderobeanlegg som knytter seg opp mot eksisterende hall og garderobeanlegg. Administrasjonsbygg med undervisningsareal, kontorareal, areal for tannklinikk, treningsareal og hovedinngang til anlegget var del av siste byggetrinn. De nye bygningene er plassert omkring den eksisterende idrettshallen og kler denne inn på tre sider. Tilpasning til eksisterende bygningsmasse har vært viktig og de nye og større volumene gis avstand til den eksisterende hallen med mellompartier som gis en lavere takhøyde. De nye bygningene tar opp i seg og svarer på uttrykk i den øvrige skoleutbyggingen på stedet.

 

Sted Steinkjer

Prosjekttype Idrettsanlegg med støttefunksjoner

Oppdragsgiver Steinkjerhallen AS

Areal 14 000 m2 BTA nybygg, 1 200 m2 BTA ombygg

År Ferdigstilt 2013