Sted Stjørdal 

Prosjekttype Bygg for infrastruktur 

Fase Anbudsgrunnlag 

Byggherre NTE Nett as 

Areal 1200 m2 

År 2015 

 

 

 

Ny trafostasjon for NTE Nett as (nå: Tensio) på Stjørdal. Hall for trafo- og bryteranlegg. 

Prosjektert fram til anbudsgrunnlag. 

 

Nybygg i betongelementer med ulik struktur og overflate.